Wat is asbest?

Asbest is een natuurproduct. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen bestaande uit hele fijne, microscopisch kleine vezels. Door middel van dagmijnbouw wordt het asbest gewonnen om daarna te worden bewerkt en verwerkt in talloze producten. Vanwege de gunstige eigenschappen van asbest is het veelvuldig gebruikt in allerlei producten in en rondom gebouwen, woningen en objecten. Asbest is namelijk zuur en loog bestendig, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend, slijtvast, brandwerend en goedkoop.

De producten waarin asbest is verwerkt kunnen worden opgedeeld in twee groepen; hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Bij hechtgebonden producten zoals golfplaten, vensterbanken, afvoerbuizen en dergelijke zitten de asbestvezels, afhankelijk van de mate van verwering en beschadiging, stevig verankerd in het materiaal. Bij niet-hechtgebonden materiaal zitten de vezels niet of nauwelijks gebonden in het materiaal en is het percentage asbest vaak aanmerkelijk hoger dan bij hechtgebonden producten. Voorbeelden van niet-hechtgebonden producten zijn bijvoorbeeld zachte isolatieplaten, asbestkoord, en spuitasbest.

Voorbeelden hechtgebonden asbest

 

Bloembak

Golfplaten

Balkontegels

Dakleien

Dakbeschot

Tegelboard

Rookkanaal

Vensterbanken

Beglazingskit

Stopverf

Voorbeelden niet-hechtgebonden asbest

 

Koord

Vloerzeil

Pakking

Schouwplaat

Board

Leiding isolatie